Der Tag, an dem die Götter sich betranken
Thekenmädchen
Immer wenn wir uns sehn ("Das schönste Mädchen der Welt", Soundtrack)
Millionär
Zu dir
Leiser
Deine Geschichten
Aloha Heja He
Am Fenster
De rode Gerd