Mangalam
Shyam!
Sri Nanda-Nandanastakam
Narasimha
Mere Gurudev
Nandana Gopala
Om Dhara
Aham Prema
Shyam! (Prabhu Mix)