UNOLD Brotbackautomat Backmeister Onyx, 600 W, 1kg Brotgewicht, Keramik-Beschichtung, 8695
Unold 8600 Brotbackautomat
UNOLD Brotbackautomat Backmeister Top Edition, 615 W, 750-1200g Brotgewicht, Keramik-Beschichtung, 68415
UNOLD Brotbackautomat Backmeister Extra, 700 W, 750-1800g Brotgewicht, Keramik-Beschichtung, 68511
Unold 68211 Backmeister Multi 5in1 Brotbackautomat, Joghurt, Reis, Gemüse und vieles mehr
Krups KX7000 Brotbackautomat Bread Expert Testsieger Testmagazin 04/2010