Slepp me inn
Eigarlaus hund
Dreiv frå land
Friarvegen
Kjære voldsmann
Syng ein låt
Ranglefant
Sladre te mor mi
Tomfat
I dag æ i dag